Strona główna

 

 

KURSY

Muzykoterapia I stopień.

Kurs jest przepustką do odbywania kursów bardziej specjalistycznych w tej dziedzinie organizowanych przez Centrum Muzykoterapii.

Obejmuje 50 godzin dydaktycznych organizowanych głównie w weekendy.

Przeznaczony jest głównie dla pedagogów, nauczycieli, rehabilitantów. Jest doskonałą formą uzupełniającą dotychczasowe kwalifikacje.

 Muzykoterapia jest doskonałym elementem wspomagania rozwoju wykorzystywanym w pedagogice przedszkolnej, szkolnej, specjalnej, oraz w edukacji na różnych poziomach.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 

 

Organizator szkolenia

Centrum Muzykoterapii i Masażu „Drogą Natury” Jarosław Budziarek

Wykonawca

Centrum Muzykoterapii i Masażu „Drogą Natury” Jarosław Budziarek

Tytuł szkolenia

Muzykoterapia I stopień

Grupa

 

 

Planowana data szkolenia

Sobota 03.03.2012r  godzina 10:00 - 17:00

Zajęcia odbywają się weekendowo

Łączna liczba godzin:

50

Data realizacji

szkolenia

Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

03.03.2012

Część I teoretyczna. Historia muzykoterapii. Rola muzyki. Definicje muzykoterapii.

10.00-12.15

3

mgr Jarosław Budziarek

Cele muzykoterapii. Podział muzykoterapii

(receptywna, aktywna).

12.45-15.00

3

Podział ćwiczeń w muzykoterapii aktywnej.

15.30-17.00

2

04.03.2012

Rodzaje grup uczestników – cztery podziały.

9.00-11.15

3

mgr Jarosław Budziarek

Dobór muzyki do sesji . Kryteria doboru muzyki.

11.45-14.00

3

Motoryczność (rodzaje, metody kształtowania siły, cechy motoryczności, rodzaje ćwiczeń).

14.30-16.00

2

10.03.2012

Formy ruchu- techniki ruchu.

9.00-11.15

3

mgr Jarosław Budziarek

Oddziaływanie muzyki dla potrzeb ruchu (rytm, metrum, tempo,  melodia, artykulacja, dynamika).

11.45-14.00

3

Elementy muzykoterapii klinicznej.

14.30-16.00

2

11.03.2012

MRM – Mobilna Rekreacja Muzyczna.

9.00-11.15

3

mgr Jarosław Budziarek

11.45-14.00

3

Dialog instrumentalny – podstawy.

14.30-16.00

2

17.03.2012

Cześć II praktyczna. Muzykoterapia receptywna.

Trening relaksacyjny.

9.00-11.15

3

mgr Jarosław Budziarek

Trening autogenny Schultza, wizualizacja kierowana.

11.45-14.00

3

Trening relaksacyjny metodą Jacobsona.

14.30-16.45

3

18.03.2012

Muzykoterapia aktywna. Integracja, ilustrowanie muzyki ruchem.

9.00-11.15

3

mgr Jarosław Budziarek

Ilustrowanie muzyki rysunkiem, ilustrowanie muzyki  słowem i głosem.

11.45-14.00

3

MRM, ćwiczenie koordynacyjne, ćwiczenia ogólno rozwojowe.

14.30-16.45

3

           

 

 

Warunkiem odbycia się kursu jest grupa min. 10 os.